PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Lưu trữ họ tên, địa chỉ, số điện thoaij của khách hàng. Ngoài việc quản lý thông tin khách hàng để thuận lợi trong việc hỗ trợ – chăm sóc khách hàng, thì việc giữ được thông tin liên lạc của khách hàng hỗ trợ rất nhiều trong công tác tìm kiếm, tra cứu khách hàng có lịch sử liên quan tới lần mua trước đó.

Phần mềm Với giao diện thân thiện,thiết kế hướng đến người sử dụng không biết nhiều về tin học,đơn giản giúp người dùng thao tác nhanh khi làm việc.