LINK TẢI DRIVER MÁY IN TEM, MÁY IN HÓA ĐƠN

DRIVER MÁY IN MÃ VẠCH

  1. Driver máy in Godex:

https://drive.google.com/drive/folders/1YgtAJMjWhyyKE-Tkysv4b2R9ruIgwP2T

2. Drier máy in Bixolon

https://drive.google.com/drive/folders/1YgtAJMjWhyyKE-Tkysv4b2R9ruIgwP2T

3. Driver máy in TSC

https://drive.google.com/drive/folders/1YgtAJMjWhyyKE-Tkysv4b2R9ruIgwP2T

4. Drier máy in Citizen

https://drive.google.com/file/d/16-OP7VA2Nul9C6ruvD6r_DeJcMnqXt3z/view?usp=sharing

DRIVER MÁY IN HÓA ĐƠN

  1. Driver máy in hóa đơn K80 – Xpriter Q200

https://drive.google.com/file/d/10f_C03fIyxpccM1FbK6CcmqlcP7OSygd/view?usp=sharing

2. Driver máy in hóa đơn K80 – PRP085

https://drive.google.com/file/d/1mP2zVXVFeRdsn4DNeVx7hIR3bPFsb52u/view?usp=sharing

3. Driver máy in hóa đơn k57 – Xpriter58T

https://drive.google.com/file/d/1bRKSne5X54HuApEFSl9F4Mld8W3qE2fI/view?usp=sharing

DRIVER MÁY IN TEM NHIỆT

  1. Driver máy in tem nhiệt XP-365B/ XP-303B/ XP-350B/350BM/ XP-370B/370

https://drive.google.com/file/d/1GGWyAEN0ijtjZ5Fl5DyVm6Gw0iXEuluH/view?usp=sharing

2 Driver máy in tem nhiệt XP-470B/ XP-420B/ XP-450B /XP-DT427B/ XP-DT108B

https://drive.google.com/file/d/1QxaJna37n8Gl_JI7mcVmgBmRRicM6pKk/view?usp=sharing


LIÊN HỆ

Công ty phần mềm HiVi
Số 8 ngõ 1 Nguyễn Thượng Hiền, Yết Kiêu, Hà Đông, HN
Kinh Doanh: 02437373076
Kỹ Thuật: 02437373068
Hotline: 0912 160 165