VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI VIỆT THÍCH MUA ĐỒ TỪ TAOBAO VÀ CÁC TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRUNG QUỐC

𝟏. 𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 Là tập đoàn con của Alibaba, được thành lập từ năm 2003, Taobao ngày càng được phát triển lớn mạnh, số lượng sản phẩm ngày càng tăng lên….

Read more