CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ ONLINE

LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA – TEAMVIEW
Tải về TeamViewer

LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA – ULTRAVIEWER
Tải Ultraview

Link tải phần mềm IP Online
Tải Update IP

DOWLOAD DRIVER CÁC SẢN PHẨM CÓ BÁN TẠI HIVI

Driver máy in hóa đơn – In Bill
https://drive.google.com/drive/folders/16VWHShiayx7tsLor13nurnl5VToZ7Nn3

Driver máy in mã vạch
1/ Máy In Godex
https://drive.google.com/drive/folders/1YgtAJMjWhyyKE-Tkysv4b2R9ruIgwP2T
2/ Máy in Bixolon
https://drive.google.com/drive/folders/1u6Qvfnu6uF2a18DFzo4yeBTBtaPbBzOn
3/ Máy in Citizen
https://drive.google.com/drive/folders/1nV0S054NZNfiKeHe6isx7JOzf_tsmilm
4/ Máy in Antech – btp2200-2300
https://drive.google.com/drive/folders/1QXgyIezcgnC-reDsl1xobAiqD8nsekc2
5/ Máy in TSC
https://drive.google.com/drive/folders/1XloBsHbB4TyamoTUZtgVhmQkYKoK4bUO