CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ ONLINE

LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA – TEAMVIEW
Tải về TeamViewer

LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM HỖ TRỢ TỪ XA – ULTRAVIEWER
Tải Ultraview

Link tải phần mềm IP Online
Tải Update IP

DOWLOAD DRIVER CÁC SẢN PHẨM CÓ BÁN TẠI HIVI

Driver máy in hóa đơn – In Bill
https://drive.google.com/drive/folders/16VWHShiayx7tsLor13nurnl5VToZ7Nn3

Driver máy in mã vạch
1/ Máy In Godex
Tải ở đây
2/ Máy in Bixolon
Tải ở đây
3/ Máy in Citizen
Tải ở đây
4/ Máy in Antech – btp2200-2300
Tải ở đây
5/ Máy in TSC
Tải ở đây
6/ Tự động Sau lưu dữ liệu
Tải ở đây